Hossa

Hossan retkeilyalueen valtteja ovat kirkkaat järvet ja virtavedet, harju- ja vaaramaisemat sekä mahdollisuudet monipuoliseen retkeilyyn ja harrastamiseen. Maisemassa näkyvät jääkauden ja monenlaisen ihmistoiminnan jäljet. Hossassa yhdistyvät hyvät palvelut ja luonnonrauha. Hossan retkeilyalueen metsistä osa on luonnonmetsiä, joissa ei harjoiteta metsätaloutta. Metsätalouden piirissä olevia metsiä hoidetaan niin, että maisema ja lajisto säilyvät. Hossa on Vuoden Retkikohde 2011! Vuoden Retkikohteeksi 2011 valittiin Hossan retkeilyalue. Vuoden 2011 kilpailuteemana oli vesiretkeily, johon Hossassa onkin erinomaiset mahdollisuudet. Tämän sivun osoite on www.luontoon.fi/hossa