Sevettijärvi, kolttien kotimaa

Sevettijärven-Näätämön alue on Suomen järvirikkainta seutua. Sevettijärvi ja Kirakkajärvi sekä monet sokkeloiset pienet vesistöt komistavat tätä erämaista aluetta. Järvet ovat alueella yleensä syviä: Äälisjärven pohjoispään syvyys on jopa 60 metriä. Alueella on vaihtelevasti sekametsiä, pihkantuoksuisia mäntykankaita, tiheitä tunturikoivikoita sekä avaraa avotunturia. Vainospää (268 m) ja Villavaara kohoavat tuntureista korkeimmalle. Seutu sopii päiväretkeilyyn tai usemman päivän vaelluksiin. Tien läheisyydestä ja tienvarren harvasta asutuksesta huolimatta alue on erämainen. Sevettijärven-Näätämön alue kuuluu Inarin kunnan itäosan koltta-alueeseen. (lähde: www.luontoon.fi)